Osteoporóza

Nová civilizačná choroba – osteoporóza

Dnešná medicína sa musí boriť s rôznymi ochoreniami, ktoré ohrozujú celú populáciu. Ľudia môžu viacerým z nich predchádzať už len tým, že majú vedomosť o tom, čo daná choroba spôsobuje a tým, že poznajú kroky ako jej predchádzať. Prevencia by mala slúžiť na to, že sa ochorenia skoro odhalia prípadne sa oddialia. Ochorenia pohybového aparátu sa v poslednej dobe zintenzívnili a bojuje s nimi čoraz viac ľudí. Osteoporóza nie je jedinou diagnózou v ortopedických ambulanciách, no postihuje veľké množstvo pacientov, ktorí špecialistu navštívia. Seriál o ochoreniach pohybového ústrojenstva začneme práve témou ostreoporózy, ktorú vám priblížime ako prvú.

Čo je osteoporóza?

Málokto si uvedomuje, že jedným z najzávažnejších ochorení kostí je práve osteoporóza. Toto ochorenie, spôsobuje rednutie kostí. Definujeme ho tiež ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie kostného tkaniva. Toto má za následok to, že kosti postihnuté osteoporózou sú krehké. Veľkou hrozbou je zlomenina, ktorá sa môže dostaviť aj pri minimálnom a na prvý pohľad neškodnom úraze. Jej vznik podmieňuje niekoľko faktorov ako vek, pohlavie, genetika či dokonca rôzne choroby.

Množstvo kostnej hmoty je určené geneticky. Osteoporóze sa venuje pozornosť najmä kvôli jej dôsledkom – nebezpečným zlomeninám! Ľudia trpiaci týmto ochorením majú najčastejšie zlomeniny ramennej kosti, stehennej kosti, alebo predlaktia.

Rizikové faktory

Prvý rizikový faktor je zapísaný v našej DNA od počatia. Genetika predurčuje napríklad zloženie kostného tkaniva, alebo tvar kostí. To, či sa tieto vlohy prejavia môžeme výrazne ovplyvniť. Počas detstva a dospievania je možné vznik osteoporózy ovplyvniť správnou životosprávou a tiež fyzickou aktivitou. V tomto období sa buduje kostra a preto je dôležité, maximálne túto stavbu podporiť. Veľmi podstatným faktorom je vek. Po 35.roku života človeka začína kostná hmota ubúdať. Ženy postihuje osteoporóza najmä v období menopauzy- vtedy prechádza ženský organizmus veľkými hormonálnymi zmenami. U ľudí po 70.-tom roku života je riziko vzniku choroby veľmi vysoké. Vtedy dochádza k zrýchlenému úbytku kostnej hmoty.

Príznaky

Osteoporóza má zväčša bezpríznakový priebeh. Najväčší zlom nastane privodením zlomeniny pri zdanlivo neškodnom úraze. Prvotným príznakom ochorenia je bolesť chrbta. Medzi ďalšie zaraďujeme zníženie telesnej výšky, zhrbenie, a zlomeniny. Prejavom osteoporózy je keď vznikne zlomenina pri malom úraze. Ako príklad môžeme uviesť zlomeninu stehennej kosti pri zohnutí sa, alebo zlomeninu chrbtice pri sadaní., či prudkom zakašľaní.

Prevencia

Základnou prevenciou je budovanie kvalitnej kostnej hmoty v období detstva a dospievania. Je potrebné zaistiť telu dostatok vápnika, bielkovín a vitamínov D a C. Dostatok týchto živín by mal byť zaistený pestrou a rozmanitou stravou, ktorá je bohatá na tieto zložky. Samozrejmosťou by malo byť vylúčenie fajčenia, požívania alkoholu, pitia veľkého množstva kávy. Sekundárnou prevenciou je včasné odhalenie ochorenia. V neposlednom rade slúži ako prevencia dostatočná opatrnosť, kedy by sme mali dbať na to, aby nedochádzalo k úrazom a teda možným zlomeninám. Telu by sme mali dopriať dostatočný pohyb, ktorý je prispôsobený možnostiam organizmu, veku i fyzickým schopnostiam. Mechanická záťaž podporuje tvorbu kostí a spomaľuje jej proces rednutia.

Toto ochorenie bez liečby veľmi rýchlo postupuje a vedie nielen k zlomeninám, ale aj k pretvávajúcej bolesti a značným obmedzeniam v pohybe. Postihnutí sú často invalidi a sú odkázaní na pomoc iných. Najdôležitejšia je prevencia! Samozrejme, ak sa ochorenie prejaví treba začať s jeho liečbou čo najskôr.